دکمه موبایل منو

اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08

اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08 اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی "زندگی به سبک شهدا" با حضور نفیسه نخعی، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری خراسان جنوبی در محل مجتمع فرهنگی تربیتی یادگاران امام(ره) استان برگزار شد. عکاس: جمشید سورگی
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
اختتامیه ششمین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا-98/05/08
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.