دکمه موبایل منو

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 بیش از 30 تن گوشت به ارزش 24 میلیارد ریال از طریق دفاتر کمیته امداد امام (ره) و مراکز نیکوکاری بین نیازمندان توزیع شد عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 6
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 9
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 5
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 2
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 3
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 4
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 8
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.