دکمه موبايل منو

ارتباط با مدیران استان

سلیمی

رضا سلم آبادی

مدیر کل
  • 056-32212662
قائم مقام

محمدحسین عنایتی فر

قائم مقام
  • 056-32212663
رفیعی

احمد رفیعی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 056-32211856
معاون حمایت و سلامت خانواده

علی اکبر نخعی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 056-32211853
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

سید رضا حسینی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 056-32211854
بیجاری

علی اصغر بیجاری

معاون اداری و مالی
  • 056-32225707
معاون امور فرهنگی

محمد عرب

معاون امور فرهنگی
  • 056-32232409