اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04

اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04 تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۸ اختتامیه اولین دوره اردویی فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا در محل اردوگاه یادگاران امام(ره) خراسان جنوبی با حضور خانواده های امداد برگزار شد. عکاس: محسن برنای تنها
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
اختتامیه اولین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/04
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.