اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18

اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18 تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی در محل مجتمع فرهنگی تربیتی یادگاران امام(ره) برگزار شد. عکاس: محسن برنای تنها
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
اختتامیه دومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا با حضور استاندار-98/04/18
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.