اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25

اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25 تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ اختتامیه سومین دوره اردویی فرهنگی و آموزشی "زندگی به سبک شهدا" با حضور علی اصغر موسوی کیا ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی در محل مجتمع فرهنگی تربیتی یادگاران امام(ره) برگزار شد. عکاس: محسن برنای تنها
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
اختتامیه سومین دوره اردویی زندگی به سبک شهدا-98/04/25
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.