میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05 میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در مسجد امام هادی علیه السلام محله شعبانیه بیرجند برپا شد. عکاس: جمشید سورگی
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) استان در محله شعبانیه بیرجند-98/05/05
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.