اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07

اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07 تاریخ: ۷ اَمرداد ۱۳۹۸ با حضور رضا سلم آبادی، مدیر کل کمیته امداد امام(ره) و فرهاد راستی، مدیر شعب بانک صادرات خراسان جنوبی، تعداد 1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اعطا شد. عکاس: جمشید سورگی
اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07
اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07
اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07
اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07
اعطای1000سپهرکارت بانک صادرات به دانش آموزان ایتام و محسنین کمیته امداد امام(ره)-98/05/07
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.