قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514

قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514 تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ اولین جلسه شورای قیمت گذاری و ارزیابی فرش دستباف در سطح کشور با حضور محمد امید؛ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، استاندار خراسان جنوبی و مدیرعامل شرکت بازرگانی فرش و صنایع دستی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره) در خراسان جنوبی برگزار شد. عکاس: جمشید سورگی
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
قیمت گذاری و ارزیابی فرش با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور -98/0514
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.