مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی باحضور مدیرکل و امدادگران این نهاد برگزار شد. عکاس:
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 11
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 2
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 10
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 5
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 9
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 4
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 8
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 7
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 6
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی در کمیته امداد خراسان شمالی-98/11/24 1
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.