بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود99/05/08

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود99/05/08 تاریخ: ۹ اَمرداد ۱۳۹۹ مدیرکل کمیته امداد استان در سفر به بخش مود شهرستان سربیشه ضمن دیدار با امام جمعه و بخشدار بخش مود از نزدیک از چندین طرح مسکن محرومین و طرح اشتغال مددجویان تحت حمایت در روستاهای زیدر و مختاران بازدید کرد. عکاس: محسن برنای تنها
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 8
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 6
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 5
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 4
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 3
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 2
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش مود 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.