بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عید غدیر 99/05/18

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عید غدیر 99/05/18 تاریخ: ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ مدیرکل کمیته امداد با حضور در آشپزخانه های طبخ غذا جهت توزیع در روز عید سعید غدیر ضمن عرض خدا قوت به عوامل اجرایی، از زحمات این عزیزان تقدیر کرد. عکاس: محسن برنای تنها
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 9
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 8
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 7
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 6
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 5
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 4
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 3
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 2
بازدید و خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان از آشپزخانه های طبخ غذا و توزیع در بین نیازمندان به مناسبت عبد غدیر 99/05/18 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.