همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 تاریخ: ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ به مناسبت روز خبرنگار و به همت مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران از جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مسئول خبرگزاریها و روزنامه ها و جمعی از خبرنگاران که با این مرکز تعامل و همراهی داشتند، تقدیر شد. عکاس: محسن برنای تنها
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 10
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 9
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 8
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 7
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 6
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 5
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 3
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 2
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.