بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 تاریخ: ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مدیرکل کمیته امداد استان در سفر به بخش دیهوک از طرح های اشتغال و مسکن محرومین در روستاهای نایبند، اسفندیار و حسن آباد بازدید کرد. 99/05/28 عکاس: محسن برنای تنها
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 6
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 5
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 4
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 2
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 3
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از طرح های اشتغال و مسکن محرومین بخش دیهوک 99/05/28 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.