توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29

توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 تاریخ: ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ عکاس:
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 6
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 5
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 4
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 3
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 2
توزیع 220 هزار ماسک در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی 99/05/29 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.