افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02

افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 7
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 6
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 5
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 4
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 3
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 2
افتتاح 12 طرح پنل خورشیدی در شهرستان فردوس در هفته دولت 99/06/02 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.