بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07

بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم و مرزی شهرستان سربیشه (روستاهای سولابست و چاه پنج سر) بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات پیش روی مردم این مناطق قرار گرفت. عکاس: محسن برنای تنها
بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 6
بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 5
بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 3
بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 2
بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران استانی از مناطق محروم شهرستان سربیشه99/06/07 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.