توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب کمک مومنانه 99/06/12

توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب کمک مومنانه 99/06/12 تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ به مناسبت روز پدافند هوایی و در قالب رزمایش کمک مومنانه 313 بسته تحصیلی و 1000 پرس غذای گرم با مشارکت کمیته امداد و پدافند هوایی در بین خانوارهای تحت حمایت در مناطق روستایی توزیع شد. عکاس: محسن برنای تنها
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 9
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 8
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 7
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 6
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 5
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 3
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 2
توزیع بسته های تحصیلی و معیشتی با همکاری پدافند هوایی در قالب رزمایش کمک مومنانه 99/06/12 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.