معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18

معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ بیست و سومین جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران و مسئولین استانی برگزار شد و در این مراسم از مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر تجلیل شد. عکاس: محسن برنای تنها
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 5
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 4
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 3
معرفی کمیته امداد در بیست وسومین جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر 99/06/18 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.