ارتباط با ما

 نشانی :  بیرجند، خیابان آیت الله شهید دکتر محمد بهشتی، آیه الله بهشتی7، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی 
 شماره روابط عمـومی:  32228207 - 056
 تلفن دبیـرخـانه :  32234553 - 056 
 صندوق پستی:97198-83541
 پست الکترونیک:  khs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان