ارتباط با مدیران استان

رضا سلم آبادی

رضا سلم آبادی

مدیر کل
  • 056-32212662
محمد اکبری

محمد اکبری

قائم مقام
  • 056-32212663
احمد رفیعی

احمد رفیعی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 056-32211856
علی اکبر نخعی

علی اکبر نخعی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 056-32211853
سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 056-32211854
محمد مجید بیدار

محمد مجید بیدار

معاون اداری و مالی
  • 056-32225707
محمد عرب

محمد عرب

معاون امور فرهنگی
  • 056-32232409